بسم الله الرحمن الرحیم
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ العربیة

امت واحده

امّتی برخاسته از بیابان

۱۰ / ۰۱ / ۱۳۹۷

زمانی بافت فرسوده‌ی قبیله‌ای آلوده به شرک مکّه دیگر توان تحمّل یکتاپرستان خواهان تجلّی توحید کلمه در جامعه را نداشت. امّا در همان زمان گروهی درجایی دیگر به نام یثرب از این چندپارگی خسته شده و خواهان یکپارچگی بودند. لذا پیامبر خدا، حضرت محمّد مصطفی(صلّی الله علیه و آله) به‌سوی آنها هجرت کرد تا به […]