بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ العربیة

تاريخ عصر اموي

امویان: ۷- سقوط خلافت اموی و مبانی مشروعیت سیاسی آن

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

سقوط خلافت اموی ۱   سقوط خلافت اموی ۲   سقوط خلافت اموی ۳   مشروعیت سیاسی خلافت اموی ۱    مشروعیت سیاسی خلافت اموی ۲      

امویان: ۶- ولید بن یزید، یزید بن ولید و مروان بن محمد

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

خلافت ولید بن یزید   خلافت ولید بن یزید: قیام یحیی بن زید   خلافت یزید بن ولید   خلافت مروان بن محمد:  سیاست داخلی   خلافت مروان بن محمد:  قیام عبدالله بن معاویه   خلافت مروان بن محمد:  قیام عباسیان      

امویان: ۵- یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

خلافت یزید بن عبدالملک   خلافت هشام بن عبدالملک: سیاست داخلی   خلافت هشام بن عبدالملک: سیاست خارجی   خلافت هشام بن عبدالملک: قیام زید   خلافت هشام بن عبدالملک: امامت امام باقر علیه السلام        

امویان: ۴- ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

  خلافت ولید بن عبدالملک: مسجدسازی   خلافت ولید بن عبدالملک: فتوحات ۱   خلافت ولید بن عبدالملک: فتوحات ۲   خلافت سلیمان بن عبدالملک   خلافت عمر بن عبدالعزیز      

امویان: ۳- ظهور مروانیان: مروان و عبدالملک

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

خلافت مروان بن حکم   خلافت عبدالملک بن مروان: قیام توابین   خلافت عبدالملک بن مروان: قیام مختار ۱   خلافت عبدالملک بن مروان: قیام مختار ۲   خلافت عبدالملک بن مروان: ۱- زبیریان   خلافت عبدالملک بن مروان: ۲- خوراج   خلافت عبدالملک بن مروان: ۳- بنی هاشم   خلافت عبدالملک بن مروان: سیاست […]

قیام عاشورا

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

قیام عاشورا ۱   قیام عاشورا ۲   قیام عاشورا ۳   قیام عاشورا ۴   قیام عاشورا ۵   مشهورات بی اعتبار ۱   مشهورات بی اعتبار ۲   مشهورات بی اعتبار ۳   مشهورات بی اعتبار ۴   مشهورات بی اعتبار ۵  

امویان: ۲- خلافت یزید بن معاویه

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

به خلافت رسیدن یزید   واقعه کربلا   واقعه حره و قیام عبدالله بن زبیر    

امویان: ۱- خلافت معاویه

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

کلیات و مقدمات   شکل گیری خلافت   قبیله گرایی و فتوحات   سیاست داخلی