بسم الله الرحمن الرحیم
پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ العربیة

درس‌گفتار

تاریخ علم و تمدن در اسلام: ۷- فیزیک و مکانیک

۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۰

فیزیک   مکانیک

مستند سرزمین ستاره ها

۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۹

      ابن بطوطه     دوران طلایی تولید علم در سرزمین اسلام     ابوعلی سینا     ابوالحسن ابن ساعاتی     ابوریحان بیرونی     شیخ بهایی          

مستند داستان تمدن

۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

مستند داستان تمدن – قسمت ۱    مستند داستان تمدن – قسمت ۲    مستند داستان تمدن – قسمت ۳   مستند داستان تمدن – قسمت ۴   مستند داستان تمدن – قسمت ۵   مستند داستان تمدن – قسمت ۶   مستند داستان تمدن – قسمت ۷   مستند داستان تمدن – قسمت ۸ […]

مستند هفت رخ فرخ ایران

۰۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

مستند هفت رخ فرخ ایران- قسمت ۱   مستند هفت رخ فرخ ایران- قسمت ۲

مستند علم و اسلام

۰۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

مستند علم و اسلام- قسمت اول: زبان علم   مستند علم و اسلام- قسمت دوم: امپراتوری منطق   مستند علم و اسلام- قسمت سوم: قدرت تردید