بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ العربیة

تاريخ عصر اموي

قیام عاشورا

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

قیام عاشورا ۱   قیام عاشورا ۲   قیام عاشورا ۳   قیام عاشورا ۴   قیام عاشورا ۵   مشهورات بی اعتبار ۱   مشهورات بی اعتبار ۲   مشهورات بی اعتبار ۳   مشهورات بی اعتبار ۴   مشهورات بی اعتبار ۵  

امویان: ۲- خلافت یزید بن معاویه

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

به خلافت رسیدن یزید   واقعه کربلا   واقعه حره و قیام عبدالله بن زبیر    

امویان: ۱- خلافت معاویه

۳۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰

کلیات و مقدمات   شکل گیری خلافت   قبیله گرایی و فتوحات   سیاست داخلی    

درس‌گفتار تاریخ انقلاب اسلامی ایران: ۱- کلیات

۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۰

۱- مفهوم انقلاب   ۲- نگاهی کلی به فرآیند ظهور انقلاب اسلامی ایران     ۳- ویژگی‌های انقلاب     ۴- نظریه‌های انقلاب