بسم الله الرحمن الرحیم
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ العربیة

تاریخ سیاسی اسلام

سیری در سیرهای مطالعاتی تاریخ اسلام

۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۱

  به روایت کتاب سیر مطالعاتی تاریخ اسلام به سفارش: دفتر امور فرهنگی معاونت تهذیب حوزه های علمیه تهیه و تنظیم: جمعی از اساتید زیر نظر استاد مهدی پیشوایی نوبت چاپ: زمستان ۱۳۹۴ ناشر: مرکز مدیریت حوزه های علمیه این سیر در سه مرحله مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تنظیم شده و برای هر مرحله درنه […]

متون آموزشی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۹

  مجموعه آموزشی مطالعات اسلامی برای بچه ها Children’s Islamic Educational Series – Islamic Studies – Grade 01 Children’s Islamic Educational Series – Islamic Studies – Grade 02 Children’s Islamic Educational Series – Islamic Studies – Grade 03 Children’s Islamic Educational Series – Islamic Studies – Grade 04 Children’s Islamic Educational Series – Islamic Studies […]

کتاب

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸

  عربی ۱- اطلس تاریخ الإسلام: حسین مؤنس ۲- أطلس التاریخ العربی الإسلامی: شوقی ابوخلیل   فارسی  ۱- اطلس تاریخ اسلام: حسین مونس (ترجمه)   انگلیسی   Encyclopedia Of Islam Vol 9 Encyclopedia of Islam and the Muslim world