بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ العربیة

تمدن نوین اسلامی

تمدّن نوین اسلامی: ۱- نظام آموزشی

۱۳ / ۰۸ / ۱۳۹۷

آموزش و نهادهای آموزشی نقشی بنیادین و اساسی در ظهور تمدّن های بشری داشته‌اند. جوامعی که به آموزش فرزندانشان بها داده‌اند و آموزگار و استاد را محترم شمرده‌اند، با گذر زمان به قلّه‌های دانش دست یافته و در قافله‌ی علم و تمدّن پیشرو جوامع بشری شده‌اند. نظام آموزشی بیمار ما در ایران مسلّماً نظام آموزشی […]

از جنّات عدن تا سراب تمدّن: ۲- گهواره‌ی تمدّن

۱۲ / ۰۸ / ۱۳۹۷

امروزه پژوهشگران وقتی از تمدّن سخن می‌گویند مفاهیم یکجانشینی و شهرنشینی را با آن همراه می‌کنند. گفته می‌شود بشر با کشاورزی و تأمین سرپناه توانست مایحتاج اولیّه و ضروری یک زندگی نسبتا راحت را با رفاهی نسبی در پرتو زندگی اجتماعی فراهم آورد. اما چیزی که معمولاً به آن توجّه نمی‌شود این است که بشر […]

از جنّات عدن تا سراب تمدّن: ۱- بهشت بشر

۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷

پرده‌ی نخست بهشت بشر روزی بود، روزگاری بود؛ بهشتی پر از درخت با شاخه‌هایی درهم‌تنیده بود؛ ولی هنوز انسانی نبود تا در این بهشت دنیوی پای گذارد. پس خداوند خواست که انسان را بیافریند؛ خانه‌ی او را هم همین بهشت زمینی مقرّر فرمود. امّا خانه‌ای که خداوند برای بشر مناسب دانست، با خانه‌هایی که همین […]