بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ العربیة

دزس‌گفتار

صلح امام حسن (ع)

۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

نرمش قهرمانانه امام حسن (ع)   صلح امام حسن مجتبی (ع)، زمینه ساز قیام عاشورا  

حیات سیاسی معصومین: از پیامبر تا امام حسن (ع) در کلام رهبر

۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

زندگی پیامبر تا امام حسن (ع) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی- مبارزاتی ائمه معصومین علیم السلام

درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام: عبدالحسین خسروپناه

۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۸

درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام- جلسه ۱   درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام- جلسه ۲   درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام- جلسه ۳   درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام- جلسه ۴   درس‌گفتار نظام سیاسی و حکومتی در اسلام- جلسه ۵