بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ العربیة

سوابق تحصیلی

۱- اخذ مدرک دیپلم در رشته‌ی ریاضی‌فیزیک از دبیرستان شریعتی واقع در شهر دزفول در سال ۱۳۷۸ش.
۲- اخذ مدرک کارشناسی در رشته‌ی تاریخ اسلام از دانشگاه مذاهب اسلامی واقع در شهرستان تهران در سال ۱۳۸۳ش.
۳- اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی تاریخ گرایش تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرّس واقع در شهرستان تهران در سال ۱۳۸۶ش.
۴- گذراندن دوره‌ی فرصت مطالعاتی از طرف دانشگاه تهران زیر نظر دکتر نادر البزری به‌عنوان «دانشجوی وابسته» در دانشگاه آمریکایی بیروت در نیمسال اوّل سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ش.
۵- اخذ مدرک دکتری در رشته‌ی تاریخ، گرایش تاریخ اسلام از دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ش.

پیوست ها