بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ العربیة

فهرست کتاب ها

۱- جنبش اخوان‌‌‌المسلمین؛ تهران: کانون اندیشه‌‌‌ی جوان، چاپ نخست، ۱۳۹۵ش. [۲۴۸ص]
۲- هابسون، جان ام.؛ ریشه‌‌‌های شرقی تمدّن غربی؛ مترجم (از انگلیسی به فارسی): عبدالله فرهی، تهران: پژوهشکده‌‌‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ نخست: ۱۳۸۹ش.، چاپ دوّم: زمستان ۱۳۹۳ش. [۶۷۲ص]
۳- لیا، برونیار؛ جمعیّت اخوان‌‌‌المسلمین مصر؛ مترجم (از انگلیسی به فارسی): عبدالله فرهی، تهران: پژوهشکده‌‌‌ی تاریخ اسلام، چاپ نخست، ۱۳۸۸ش. [۳۷۲ص]
۴- سخاوت، غلامحسین و ناصر آیرمی؛ شهید ۱۳ ساله‌‌‌ی اصناف؛ ناظر: عبدالله فرهی، دزفول: انتشارات سرو دانا، چاپ نخست، ۱۳۹۷ش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۸ فروردین ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۲ بعد از ظهر۶۷۲ بازدید